Điểm tin thị trường TPHCM QI/2015

Điểm tin thị trường TPHCM QI/2015

Thị trường căn hộ Q1/2015 đã có dấu hiệu hồi phục rõ rệt qua mức tiêu thụ liên tục tăng, hứa hẹn năm 2015 sẽ là năm trở lại mạnh mẽ của thị trường bất động sản.

Read more