Dự án Galaxy 9

Phối cảnh dự án căn hộ Galaxy 9 - Novaland.
Phối cảnh dự án căn hộ Galaxy 9 – Novaland.

1. Chủ đầu tư Novaland

2. Vị trí dự án căn hộ Galaxy 9

3. Quy mô dự án Galaxy 9 – Novaland

4. Phối cảnh – tiện ích căn hộ Galaxy 9

Tiện ích dự án Galaxy 9 Novaland.
Tiện ích dự án Galaxy 9 Novaland.
Tiện ích dự án Galaxy 9 Novaland.
Tiện ích dự án Galaxy 9 Novaland.
Hồ bơi tràn dự án căn hộ Galaxy 9.
Hồ bơi tràn dự án căn hộ Galaxy 9.

5. Mặt bằng căn hộ Galaxy 9 – Novaland

6. Giá bán – chương trình bán hàng

7. Tiến độ dự án Galaxy 9.