cập nhật tiến độ các dự án Novaland tháng 7/2015

Please share, it's free! 🙂Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUpon

Thông tin chi tiết về từng dự án, mời anh chị click vào tên dự án. Trân trọng.

Quận 7

Tiến độ Sunrise City North Tower

Tiến độ Sunrise City North Tower tháng 7/2015.
Tiến độ Sunrise City North Tower tháng 7/2015.

Tiến độ dự án căn hộ Sunrise City View tháng 7/2015

Tiến độ Sunrise City View tháng 7/2015.
Tiến độ Sunrise City View tháng 7/2015.

Quận 6

Tiến độ dự án Lucky Palace tháng 7/2015

Tiến độ dự án Lucky Palace 7/2015.
Tiến độ dự án Lucky Palace 7/2015.

Quận Phú Nhuận

Tiến độ dự án căn hộ The Prince Residence tháng 7/2015

Tiến độ dự án The Prince Residence tháng 7/2015.
Tiến độ dự án The Prince Residence tháng 7/2015.

Tiến độ dự án GardenGate tháng 7/2015

Tiến độ dự án căn hộ GardenGate tháng 7/2015.
Tiến độ dự án căn hộ GardenGate tháng 7/2015.

Tiến độ dự án Orchard Garden tháng 7/2015

Tiến độ Orchard Garden tháng 7/2015.
Tiến độ Orchard Garden tháng 7/2015.

Tiến độ dự án Kingston Residence tháng 7/2015

Tiến độ dự án Kingston Residence tháng 7/2015.
Tiến độ dự án Kingston Residence tháng 7/2015.

Quận Tân Bình

Tiến độ dự án The Botanica tháng 7/2015

Tiến độ dự án The Botanica tháng 7/2015.
Tiến độ dự án The Botanica tháng 7/2015.

Quận 2

Tiến độ dự án Tropic Garden tháng 7/2015

Tiến độ dự án Tropic Garden tháng 7/2015.
Tiến độ dự án Tropic Garden tháng 7/2015.

Tiến độ dự án Lexington Residence tháng 7/2015

Tiến độ dự án Lexington Residence tháng 7/2015.
Tiến độ dự án Lexington Residence tháng 7/2015.

Quận 9

Tiến độ dự án Lucky Dragon tháng 7/2015

Tiến độ dự án Lucky Dragon tháng 7/2015.
Tiến độ dự án Lucky Dragon tháng 7/2015.

Tiến độ dự án Golf Park tháng 7/2015

Tiến độ dự án Golf Park tháng 7/2015.
Tiến độ dự án Golf Park tháng 7/2015.

Quận 4

Tiến độ dự án Icon 56 tháng 7/2015

Tiến độ dự án Icon 56 tháng 7/2015.
Tiến độ dự án Icon 56 tháng 7/2015.

Tiến độ dự án Galaxy 9 tháng 7/2015

Tiến độ dự án Galaxy 9 tháng 7/2015.
Tiến độ dự án Galaxy 9 tháng 7/2015.

Tiến độ dự án RiverGate tháng 7/2015

Tiến độ dự án RiverGate tháng 7/2015.
Tiến độ dự án RiverGate tháng 7/2015.

Tiến độ dự án The Tresor tháng 7/2015

Tiến độ dự án The Tresor tháng 7/2015.
Tiến độ dự án The Tresor tháng 7/2015.