cập nhật tiến độ các dự án Novaland tháng 7/2015

Thông tin chi tiết về từng dự án, mời anh chị click vào tên dự án. Trân trọng.

Quận 7

Tiến độ Sunrise City North Tower

Tiến độ Sunrise City North Tower tháng 7/2015.
Tiến độ Sunrise City North Tower tháng 7/2015.

Tiến độ dự án căn hộ Sunrise City View tháng 7/2015

Tiến độ Sunrise City View tháng 7/2015.
Tiến độ Sunrise City View tháng 7/2015.

Quận 6

Tiến độ dự án Lucky Palace tháng 7/2015

Tiến độ dự án Lucky Palace 7/2015.
Tiến độ dự án Lucky Palace 7/2015.

Quận Phú Nhuận

Tiến độ dự án căn hộ The Prince Residence tháng 7/2015

Tiến độ dự án The Prince Residence tháng 7/2015.
Tiến độ dự án The Prince Residence tháng 7/2015.

Tiến độ dự án GardenGate tháng 7/2015

Tiến độ dự án căn hộ GardenGate tháng 7/2015.
Tiến độ dự án căn hộ GardenGate tháng 7/2015.

Tiến độ dự án Orchard Garden tháng 7/2015

Tiến độ Orchard Garden tháng 7/2015.
Tiến độ Orchard Garden tháng 7/2015.

Tiến độ dự án Kingston Residence tháng 7/2015

Tiến độ dự án Kingston Residence tháng 7/2015.
Tiến độ dự án Kingston Residence tháng 7/2015.

Quận Tân Bình

Tiến độ dự án The Botanica tháng 7/2015

Tiến độ dự án The Botanica tháng 7/2015.
Tiến độ dự án The Botanica tháng 7/2015.

Quận 2

Tiến độ dự án Tropic Garden tháng 7/2015

Tiến độ dự án Tropic Garden tháng 7/2015.
Tiến độ dự án Tropic Garden tháng 7/2015.

Tiến độ dự án Lexington Residence tháng 7/2015

Tiến độ dự án Lexington Residence tháng 7/2015.
Tiến độ dự án Lexington Residence tháng 7/2015.

Quận 9

Tiến độ dự án Lucky Dragon tháng 7/2015

Tiến độ dự án Lucky Dragon tháng 7/2015.
Tiến độ dự án Lucky Dragon tháng 7/2015.

Tiến độ dự án Golf Park tháng 7/2015

Tiến độ dự án Golf Park tháng 7/2015.
Tiến độ dự án Golf Park tháng 7/2015.

Quận 4

Tiến độ dự án Icon 56 tháng 7/2015

Tiến độ dự án Icon 56 tháng 7/2015.
Tiến độ dự án Icon 56 tháng 7/2015.

Tiến độ dự án Galaxy 9 tháng 7/2015

Tiến độ dự án Galaxy 9 tháng 7/2015.
Tiến độ dự án Galaxy 9 tháng 7/2015.

Tiến độ dự án RiverGate tháng 7/2015

Tiến độ dự án RiverGate tháng 7/2015.
Tiến độ dự án RiverGate tháng 7/2015.

Tiến độ dự án The Tresor tháng 7/2015

Tiến độ dự án The Tresor tháng 7/2015.
Tiến độ dự án The Tresor tháng 7/2015.